Blogs: Decorate your home
 Symptoomgerichte Palliatieve Zorg  thumbnail

Symptoomgerichte Palliatieve Zorg

Published May 02, 24
7 min read

Onder andere veroudering, oxidatieve stress, genetische factoren en een verminderde doorbloeding van de hersenen zijn factoren die bijdragen aan het ontstaan van alzheimer, de meest voorkomende vorm van dementie - hulp bij palliatieve zorg. De karakteristieke pathologie van de aandoening bestaat uit neuronale ontstekingen ten gevolge van ophoping en samenklontering van het eiwit amyloïde beta

Onderzocht is de werkzaamheid en het werkingsmechanisme van kleine synthetische eiwitten die aan specifieke regio"s van amyloïde beta binden. Door aan amyloïde beta te binden zouden de peptiden de samenklontering van dit eiwit tegengaan. Dat deze peptiden de hersencellen kunnen beschermen is bekend, maar niet of ze ook effect hebben op gedragsniveau.

De pentapeptide LPYFDa blijkt in staat zenuwcellen te beschermen tegen door amyloïde beta geinduceerde celdood. hulp bij palliatieve zorg. En nog belangrijker: de peptide blijkt ook werkzaam te zijn in gedragsmodellen. "Alzheimer-muizen" konden zich na toediening van LPYFDa een bepaalde gebeurtenis - een lichte voetschok in een schokbox - wel herinneren. De statinen, hebben naast cholesterolverlaging ook veel andere effecten

Van deze receptor is bekend dat stimulatie ervan een zenuwbeschermende werking teweegbrengt. hulp bij palliatieve zorg. Stimulering van de TNF-receptor 2 leidt tot een verhoging van het aantal kaliumkanalen, hetgeen overstimulatie van zenuwcellen tegengaat. Lovastatine blijkt inderdaad positieve effecten te hebben op neurodegeneratieve schade. Het duurt zeker tien tot twintig jaar eer een geneesmiddel op basis van peptiden is ontwikkeld, op voorwaarde dat er intensief onderzoek naar wordt gedaan

Casus Palliatieve Zorg

De totaalscore vormt daarbij een maat voor cognitieve achteruitgang. Veel artsen kiezen ervoor korte tests zoals de MMSE af te nemen, terwijl andere tests preciezer zijn. Wouters onderzocht of adaptief testen een oplossing kan zijn (hulp bij palliatieve zorg). Daarbij wordt cognitieve achteruitgang geschat door alleen maar vragen en opdrachten te kiezen die niet te moeilijk of te gemakkelijk zijnDat maakt het testen flexibeler. Promotie Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam: Hans Wouters: "Towards adaptive cognitive testing in dementia". Er bestaat voldoende bewijs dat statines atherosclerotische hart- en vaataandoeningen kunnen verminderen. Voor verschillende andere aan statines toegeschreven gunstige en ongunstige effecten bestaat nog onvoldoende of zelfs geen bewijs. Hippisley-Cox en Couplan hebben de resultaten van een onderzoek gepubliceerd waarin zij aanwijzingen verzamelden over een aantal gunstige en ongunstige bijwerkingen van statines.

Hun leeftijd was 30-84 jaar en ze waren afkomstig uit het gegevensbestand van 365 huisartsenpraktijken in Engeland en Wales. Men vergeleek gedurende een lange periode het ontstaan van de mogelijke bijwerkingen in beide groepen. hulp bij palliatieve zorg. De auteurs vonden geen significante samenhang tussen gebruik van statines en een verhoogd risico op de ziekte van Parkinson, reumatoide artritis, veneuze trombose, dementie, osteoporotische fracturen, maagcarcinoom, coloncarcinoom, melanoom, niercarcinoom, mammacarcinoom en prostaatcarcinoom

Deze verhoging treedt met name op in het eerste jaar van gebruik, daarna worden deze concentraties weer normaal. Statinegebruikers hadden vaker klachten van myopathie en rhabdomyolyse met verhoogde waarden van creatininefosfokinase (CPK) in het eerste jaar van gebruik. Deze verschijnselen waren dosisafhankelijk, traden op bij alle voorgeschreven statines en kwamen niet voor bij langduriger gebruik.Het risico op cataract is vooral aanwezig gedurende het eerste jaar van gebruik en verdwijnt binnen een jaar na staken van het gebruik van statines - hulp bij palliatieve zorg. Het risico op acuut nierfalen kan eveneens optreden in het eerste jaar van gebruik, maar verdwijnt na staken van de medicatie pas binnen één tot drie jaar

E Learning Palliatieve Zorg

Met uitzondering van cataract en acuut nierfalen zijn ze namelijk alle van tijdelijke aard. Bron: MFM 2010;48(9) + FUS Alzheimer vormt dé uitdaging in de gezondheidszorg van deze eeuw. Alleen al in Nederland zijn er zo?n 250.000 mensen met deze ziekte, een aantal dat binnen enkele decennia zal verdubbelen (hulp bij palliatieve zorg). Toch weten we weinig over alzheimer, en is er ook nog geen geneesmiddel

Het alzheimermysterie laat zien wat de ziekte inhoudt, wat het verschil is met dementie, hoe het te behandelen is en wat je kunt doen om het te voorkomen. Het boek bevat illustraties van Gijs Klunder. Publiekslezing Lof der Geneeskunst 2013 heeft ‘Pijn’ als thema. De achtste editie van Lof der Geneeskunst, 4 oktober 2013 in De Doelen in Rotterdam, is gewijd aan pijn.

Dankzij het onderzoek van Dick Tibboel en Kanwaljeet “Sunny” Anand, VS, kunnen artsen en verpleegkundigen in de hele wereld pijn bij de meest kwetsbare patiënten beter herkennen en verlichten. Lof is live te volgen via www.erasmusmc.nl/lofdergeneeskunst Pijn, zeker chronische pijn, kan iemands leven tekenen. hulp bij palliatieve zorg. Wetenschappelijk onderzoekers richten zich op verschillende kanten van pijn, zoals de neurobiologische achtergrond, het herkennen van pijn en pijnbehandeling

Zij kunnen moeilijk aangeven of ze pijn hebben. Topwetenschappers prof.dr. Dick Tibboel, hoogleraar research Intensive Care op de kinderleeftijd (Erasmus MC) en prof.dr. Kanwaljeet J. Anand, hoogleraar Kindergeneeskunde en Anesthesiologie (University of Tennessee Health Science Center, Memphis, VS en Le Bonheur Children’s Hospital) volgen in hun langlopende studies kwetsbare mensen in hun pijnbeleving.

Aan de andere kant moet het gebruik van pijnstillers bij deze patiënten ook op zeer kritische wijze gebeuren, omdat medicatie evengoed effecten op de ontwikkeling heeft - hulp bij palliatieve zorg.” Om die reden hecht Anand grote waarde aan zijn samenwerking met de onderzoeksgroep van zijn collega Dick Tibboel en het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis. “Het onderzoek dat we samen met de onderzoeksgroep van Dick hebben uitgevoerd, leidt tot een verfijndere methoden om pijn bij jonge kinderen te kunnen meten en behandeling

Palliatieve Zorg - Palliatieve Zorg

De inzichten rond pijnbestrijding veranderen. Tibboels huidige onderzoek richt zich op het best mogelijke effect van pijnstillers met zo min mogelijk bijwerkingen. Hij is bezig vervolgonderzoek op te zetten waarin hij de werking van paracetamol met die van morfine zal vergelijken bij kinderen die een open-hartoperatie moeten ondergaan. Lof der Geneeskunst is de jaarlijkse publiekslezing van het Erasmus MC en gaat over medische wetenschap en mensen.

Het publiek in de Doelen bestaat uit vrienden, relaties, studenten, patiënten en medewerkers van het Erasmus MC die één ding gemeenschappelijk hebben: hun interesse voor ontwikkelingen in medisch onderzoek. hulp bij palliatieve zorg. Door een wijziging in het toedieningsysteem van Ebixa (memantine hydrochloride), oplossing voor oraal gebruik is er een risico op overdosering ontstaanDaarnaast is besloten alle oude verpakkingen bij de groothandels te vervangen door de nieuwe verpakkingen. Er zijn geen kwaliteitsproblemen met het oude product, verpakkingen die bij de apotheek liggen kunnen gewoon gebruikt worden met in achtneming van het doseringsschema. Sinds februari 2010 is de toedieningsvorm van Ebixa oplossing voor oraal gebruik gewijzigd van druppelaar naar pompsysteem, waarbij de doseerinstructie is gewijzigd.

Dit schrijft de firma Lundbeck in een brief, een zogenaamde "Direct Healthcare Professional Communication (DHPC)". De brief met belangrijke risico-informatie is in overleg met het CBG en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gestuurd naar groothandels, apothekers en specialisten die Ebixa voorschrijven - hulp bij palliatieve zorg. Ebixa wordt gebruikt voor de behandeling van patiënten met een matige tot ernstige vorm van de ziekte van Alzheimer

Palliatieve Zorg En Ondersteunende Zorg

Het middel is uitsluitend op doktersvoorschrift verkrijgbaar. hulp bij palliatieve zorg. Veel mensen met een bipolaire stoornis (manisch-depressiviteit) hebben cognitieve problemen, zoals moeite met plannen, aandacht houden en geheugenproblemen. Sommigen houden deze klachten ook als hun stemming goed behandeld wordt en stabiel is. Cognitieve problemen kunnen een grote invloed hebben op het sociaal en beroepsmatig functioneren en de kwaliteit van leven

Schouws van het VU mc blijkt dat mensen met een bipolaire stoornis zelf niet altijd in de gaten hebben dat ze cognitieve problemen hebben. Hierdoor worden geheugenproblemen vaak in verband gebracht met beginnende dementie. Schouws zegt dat bij de behandeling van deze mensen aandacht voor cognitieve problemen nodig is, evenals kort neuropsychologisch onderzoek.

Meer zicht krijgen op het ontstaan van de ziekte van Alzheimer door stamcellen te herprogrammeren tot een brein op een chip. Dat is het doel van een Europees onderzoek onder leiding van prof.dr. hulp bij palliatieve zorg. Cornelia van Duijn van Erasmus MC dat binnenkort van start gaat. Deze chip kan een belangrijke bijdrage leveren aan de vraag wat er misgaat in en rondom de hersenen bij Alzheimer en op welke manier het proces is te stoppen

Cornelia van Duijn van Erasmus MC. Ze zoekt voornamelijk naar de verbanden tussen erfelijke variaties in het DNA en de ziekte van Alzheimer. Van Duijn: “Bij de ziekte van Alzheimer speelt de genetische achtergrond een belangrijke rol. De pijlen van onderzoek naar het voorkomen en genezen van Alzheimer zijn jarenlang gericht geweest op de vondst van één gen dat zorgt voor de opeenhoping van één eiwit (amyloid) in de hersenen.Net zoals de genen onze lengte, oog- en haarkleur bepalen, is iedereen drager van meerdere variaties die grotendeels het risico bepalen om de ziekte te ontwikkelen - hulp bij palliatieve zorg. Niet alleen het amyloid eiwit in de hersenen is de boosdoener. hulp bij palliatieve zorg. Ook eiwitten die een rol spelen in het immuunsysteem, de vetstofwisseling, afbraak van eiwitten in het lichaam en communicatie tussen hersencellen spelen een rol

Latest Posts

Palliatieve Zorg En Dementie

Published May 06, 24
7 min read

Wat Betekent Palliatieve Zorg

Published May 05, 24
4 min read

Palliatieve Zorg & Levenseinde

Published May 02, 24
7 min read